• Rzetelność i Zaufanie

  • Profesjonalnie, kompleksowo,
    skutecznie

Konsultacje online

Konsultacje SKYPE

Konsultacje telefoniczne 662-332-000

Konsultacje e-mail: elizatargonska@gmail.com

Wygrana przed Sądem Najwyższym

Kancelariawygrała przed Sądem Najwyższym sprawę swojego Klienta dotyczącą zaprzeczenia ojcostwa po upływie terminu. Zanim Klient trafił do Kancelarii dwukrotnie w 1994 r. oraz 2008 r. bezskutecznie wytaczał powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Pierwsze z powództw, pomimo ustalenia, że Klient, u którego stwierdzono niepłodność, nie jest biologicznym ojcem dziecka - zostało oddalone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego. W uzasadnieniu tego orzeczenia żądanie zaprzeczenia ojcostwa zostało ocenione za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W drugiej sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, wytoczonej przez Klienta Sąd odrzucił pozew, uznając, że sprawa wcześniej została prawomocnie osądzona (res iudicata). W sprawie wytoczonej po raz trzeci, Sądy obu instancji również uznały, że występuje stan powagi rzeczy osądzonej (res iudicata). Skarga kasacyjna powoda oparta została na podstawie naruszenia art. 199 § 1 pkt 2 KPC przez jego

podstawie naruszenia art. 199 § 1 pkt 2 KPC przez jego zastosowanie, art. 5 KC oraz naruszeniu przepisów art. 31 i 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które gwarantują prawa i wolności obywatelskie, w tym prawo do życia prywatnego i rodzinnego.Sąd Najwyższy stwierdził iż istota sprawy sprowadza się do kwestii, czy zachodzi powaga rzeczy osądzonej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, w której były mąż matki dziecka, który nie jest biologicznym ojcem dziecka, powołał - poza zdarzeniami, które w sprawie prawomocnie osądzonej stanowiły w świetle art. 5 KC podstawę oddalenia powództwa - nowe okoliczności, żądając ponownej oceny powództwa w płaszczyźnie zasad współżycia społecznego. W ocenie Sądu Najwyższego podstawę sporu, o której mowa w art. 366 KPC Sąd Okręgowy nietrafnie utożsamił z podstawą faktyczną i prawną poprzedniego orzeczenia sądowego, gdyż uszło uwadze Sądu Okręgowego, że w sprawie niniejszej powód zgłosił twierdzenia co do okoliczności faktycznych, które nie zostały powołane w poprzednim procesie, ale nie z tego

względu, że powód zaniedbał ich zgłoszenia, lecz dlatego, że przed zamknięciem rozprawy w tamtej sprawie one nie istniały. Twierdzenie, że prawomocny wyrok oddalający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w sprawie ma powagę rzeczy osądzonej co do tego co w związku z podstawą sporu w tamtej sprawie stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, nie znajduje usprawiedliwienia, inna jest bowiem w obu sprawach podstawa sporu. Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu sprawy przychylił się do stanowiska Kancelarii i przesądził, że nie zachodzi powaga rzeczy osądzonej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, w której były mąż matki dziecka, niebędący biologicznym ojcem dziecka, powołał - poza zdarzeniami, które uzasadniały w sprawie prawomocnie osądzonej oddalenie powództwa na podstawie art. 5 KC - nowe okoliczności, żądając ich oceny w płaszczyźnie zasad współżycia społecznego; nie było więc podstaw do odrzucenia pozwu na podstawie art. 199 pkt 2 KPC. W niniejszej sprawie Klienta reprezentowała - Radca prawny Eliza Targońska.

O nas

Fideo Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w mieście Gdańsk świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych zarówno w postępowaniach sądowych jak i w sprawach pozasądowych, takich jak polubowna windykacja należności. Doradzamy naszym Klientom w zakresie między innymi prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, prawa medycznego, prawa rolnego, a także prawa administracyjnego. Zapewniamy nie tylko

bezpieczeństwo prawne ale także szybkie, fachowe i adekwatne rozwiązania umożliwiające wzmocnienie pozycji biznesowej naszych Klientów. W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji służąc radą, pomocą, wiedzą i doświadczeniem. Działamy na rynku trójmiejskim a także poza jego obszarem. Kancelarię tworzy zespół radców prawnych.Partnerami w Kancelarii są: Ilona Połaniecka - Ganske -Radca prawny, Eliza Targońska - Radca prawny.

Kancelaria współpracuje również z innymi doświadczonymi i wykwalifikowanymi prawnikami, kancelariami adwokackimi, radcowskimi, kancelarią notarialną oraz biurem rachunkowym. To pozwala nam świadczyć wysokiej jakości usługi w różnych dziedzinach prawa oraz obszarach powiązanych. Nasze działania wspomaga zespół aplikantów radcowskich. Pomoc prawna świadczona jest także w języku angielskim, rosyjskim i duńskim.

Radcy Prawni, Kancelarie Radcowskie, Adwokaci, Kancelarie Adwokackie

Rynek usług prawnych na terenie Gdańska i całego kraju jest niezwykle zdywersyfikowany, także pod względem zakresu kompetencji jakie ma prawnik, radca prawny czy adwokat. To sprawia, że klienci potrzebujący pomocy prawnej często nie wiedzą, do której z tych instytucji się udać. FIDEO Kancelaria Radców Prawnych jest kancelarią radcowską, która od lat z sukcesami współpracuje z adwokatami, kancelariami adwokackimi, kancelariami prawnymi, prawnikami oraz innymi reprezentantami zawodów prawniczych.

Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom nie tylko najwyższą jakość usług, ale przede wszystkim wszechstronną pomoc prawną i prawniczą oraz doradczą. To jedna z głównych zalet, za sprawą której nasza Kancelaria Radcy Prawnego wyróżnia się na tle innych działających na terenie miasta Gdańsk i całego Trójmiasta. Łącząc pod przysłowiowym „jednym dachem” szerokie spektrum zdywersyfikowanych usług prawnych i prawniczych oraz doradczych jesteśmy wstanie skutecznie dopowiadać na potrzeby różnych klientów – zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji oraz osób fizycznych.

Do naszej kancelarii mogą się zgłaszać klienci starający się uzyskać rozwód – współpracujący z nami adwokat z pewnością okaże się niezastąpiony – a także klienci zagraniczni zainteresowani rozpoczęciem działalności na terenie naszego kraju. Klientów zainteresowanych rozpoczęciem współpracy lub jednorazowym skorzystaniem z usług prawnych kancelarii adwokackiej lub kancelarii prawnej działającej na terenie miasta Gdańsk zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z sekretariatem kancelarii.

Nasz Zespół

Eliza Targońska
Eliza Targońska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administarcji, Kierunku Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Referencje

  • ZJEDNOCZENIE.COM

    ,

  • Pomorskie Centra Kardiologiczne S.A.

    , Pomorskie Centra Kardiologiczne S.A.