Jak założyć działalność gospodarczą

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to poważna decyzja, która zmusza również do decyzji, czym konkretnie będziemy się zajmować – np. sprzedawać w sklepie internetowym czy też świadczyć konkretne usługi.

Po zdefiniowaniu profilu działalności warto się zastanowić nad nazwą dla firmy. Wprawdzie podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w nazwie uwzględniane jest nasze imię i nazwisko, ale dobrze od początku mieć nazwę dla firmy. Dzięki temu łatwiej i procesjonalnie będzie wyglądał kontakt z Klientem.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Najłatwiej uczynić to przez wniosek internetowy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym momencie warto zdać sobie sprawę z tego, że część naszych danych będzie upubliczniona. Jeśli zależy nam na prywatności, ale również uniknięciu niechcianej komunikacji mailowej, telefonicznej czy też nawet listownej, warto pamiętać o tym podczas wypełniania wniosku. Część danych możemy bowiem ukryć. Wgląd będą miały do niego tylko i wyłącznie uprawnione organy.

Składając wniosek podajemy adres firmy (musimy posiadać prawa do lokalu lub mieszkania, w którym będziemy prowadzić działalność), PESEL, NIP (jeśli już posiadamy), kod działalności, który pobieramy z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Warto tutaj nadmienić, że kodów może być kilka – możemy bowiem świadczyć np. usługi prawnicze, a jednocześnie w naszej działalności gospodarczej prowadzić sklep. Co istotne, kody PKD możemy edytować i zmieniać w zależności od naszych potrzeb.

We wniosku możemy również podać nasz adres mailowy i numer telefonu kontaktowego. Te pola nie są obowiązkowe, ale ułatwiają ewentualny kontakt ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też Urzędu Skarbowego.

Jaka forma opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej

Bardzo ważny jest wybór formy opodatkowania podczas zakładania działalności gospodarczej. Dlatego istotne jest ustalenie, czym będziemy się zajmować. Każda działalność różni się nie tylko przychodami, ale też kosztami. Optymalnie dobrana forma opodatkowania pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą mamy do wyboru cztery główne formy opodatkowania. Są to:

– skala podatkowa, czyli podatek 17% lub 32%. To podstawowa forma opodatkowania. Po przekroczeniu ustalonego limitu wchodzimy w drugi próg. Jeśli nasza działalność od początku przyniesie nam spore zyski to warto przeliczyć, czy nie jesteśmy zagrożeni płaceniem wyższych podatków. Jeśli tak to warto pomyśleć o drugiej formie opodatkowania.

– podatek liniowy 19%. W tym wypadku musimy zaznaczyć we wniosku, że chcemy się w taki sposób rozliczać. Wówczas niezależnie od dochodu będziemy płacić stałą stawkę podatku, co przy dużych dochodach pozwoli sporo zaoszczędzić względem skali podatkowej.

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym wypadku sytuacja wygląda nieco inaczej, bo podatek opłacamy od przychodu. Nie jest to jednak ogólnodostępna forma rozliczenia. W tym wypadku nasz profil działalności gospodarczej musi pozwalać na taką formę rozliczania. Minusem na pewno jest to, że nie odliczymy kosztów.

– karta podatkowa – ta forma opodatkowania jest skierowana do jednoosobowych działalności gospodarczych, które nie korzystają z usług innych firm, a współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności i nie zatrudnia pracowników (na podstawie umowy o zlecenie czy dzieło).

Kiedy założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

We wniosku decydujemy też, kiedy zaczynamy naszą działalność. Jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy JDG warto uczynić to nie wcześniej niż 2 dnia miesiąca. Dzięki temu wydłuża się o miesiąc możliwość korzystania z tzw. ulgi na start (obowiązuje ona przez sześć pełnych miesięcy), czyli zwolnieniu z kosztów ubezpieczenia społecznego. Przykładowo, jeśli założymy działalność 1 listopada to od tego momentu liczymy pół roku. Jeśli natomiast nasza firma będzie działać od 2 listopada to wówczas 6 miesięcy liczymy od grudnia.

W trakcie wypełniania wniosku rejestrujemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poprzez formularz ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (wyłącznie zdrowotne).

Czy warto zarejestrować się do VAT przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

We wniosku elektronicznym przy zakładaniu działalności decydujemy również, czy chcemy być czynnym podatnikiem VAT (podatek od towaru i usług). Temat szerzej poruszymy w innym wpisie. W każdym razie rejestracja odbywa się poprzez złożenie deklaracji VAT-R, a jeśli w naszej działalności będziemy działalność w Unii Europejskiej wówczas również VAT-UE.