Wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej

W trakcie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej musimy m.in. zdecydować o formie opodatkowania. Ten wybór jest niezwykle istotny, gdyż dobrze dobrana forma może pozwolić nam na uniknięcie niepotrzebnych wydatków.

Formy opodatkowania – skala podatkowa – 17% i 32%

Najbardziej popularna forma opodatkowania to skala podatkowa, znana także jako zasady ogólne. Działa w taki sposób, że nasza działalność jest opodatkowana od rzeczywistego dochodu, czyli od naszego przychodu odejmowane są koszty jego uzyskania. Do kwoty 85 528 złotych obowiązuje nas 17% podatek dochodowy, zaś powyżej tej kwoty wchodzimy niestety w drugi próg. Od nadwyżki płacimy już 32% podatek. Wybór skali podatkowej sprawia, że w jednoosobowej działalności gospodarczej musimy prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Niewątpliwie skala podatkowa ma sporo zalet. Umożliwia nam bowiem skorzystanie z ulg podatkowych, wspólne rozliczenie z małżonkiem czy też rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wprawdzie wspomniana wcześniej księga nakłada nieco więcej obowiązków na prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale w wielu przypadkach i tak okazuje się najbardziej korzystną formą opodatkowania.

Formy opodatkowania – Podatek liniowy – 19%

Jeśli już na starcie lub w najbliższej perspektywie spodziewamy się sporych przychodów i niskich kosztów ich uzyskania, to warto zastanowić się nad kolejną bardzo popularną formą opodatkowania. Mianowicie nad podatkiem liniowym, w którym na cały nas dochód nakładany jest podatek 19%.

Tyle że takie rozwiązanie ma też pewne minusy. W naszej działalności gospodarczej nie możemy wówczas skorzystać z wielu ulg podatkowych, nie możemy też rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie obowiązuje też kwota wolna od podatku.

Pomimo braku tych korzyści podatek liniowy nadal może być najbardziej opłacalną formą opodatkowania. Wiele zależy od profilu naszej działalności gospodarczej, od liczby posiadanych klientów, ale przede wszystkim dochodu. Im bowiem jest on większy, tym więcej zyskujemy względem skali podatkowej.

Formy opodatkowania – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ta forma opodatkowania nie jest przeznaczona dla wszystkich działalności gospodarczych. Jeśli już możemy skorzystać z tej formy opodatkowania, kluczowa dla naszego dochodu będzie informacja, jaka będzie obowiązywała stawka ryczałtu. W niektórych przypadkach są one naprawdę niskie i wypadną korzystniej względem skali podatkowej.

Niewątpliwie minusem tego rozwiązania jest brak odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Niemniej podczas rozliczania się poprzez ryczałt ewidencjonowany w jednoosobowej działalności gospodarczej musimy prowadzić ewidencję przychodów. To na ich podstawie ustalona zostanie kwota podatku.

Formy opodatkowania – Karta podatkowa

Istnieje też możliwość wyboru opodatkowania w postaci karty podatkowej. Obowiązuje tutaj określona stawka, która jest zmienna w zależności od np. rodzaju usług, które świadczymy w naszej działalności. Ponadto wpływ mają inne czynniki jak liczba ludności danej miejscowości.

Za plus tego rozwiązania uznaje się nie tylko korzystną stawkę, ale też brak obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeśli jednak nasza działalność wiąże się ze sporymi kosztami to wówczas może się okazać, iż ta forma opodatkowania nie będzie dla nas korzystna, gdyż nie odliczymy ich od naszego przychodu.