Windykacja

Windykacja

Windykacja to proces inicjowany przez wierzyciela lub działającego z jego polecenia windykatora. Ma on na celu odzyskanie od dłużnika należnych środków, a w konsekwencji całkowitą lub częściową spłatę zadłużenia. Windykacja może przebiegać w trybie polubownym lub sądowym.

Windykacja polubowna opiera się na dialogu między wierzycielem i dłużnikiem, w ramach którego z jednej strony przypomina się dłużnikowi o mijających terminach zapłaty, z drugiej ustala się harmonogram spłat pozwalających na skuteczne odzyskanie należności. Z perspektywy dłużnika windykacja polubowna jest o wiele mniej kosztowna niż windykacja sądowa. Nie angażuje ona bowiem ani sądu, ani komornika, co znacząco obniża koszty postępowania windykacyjnego, którymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – obciąża się właśnie dłużnika.

Działania podejmowane w ramach windykacji polubownej mogą obejmować:

1. wysyłanie listownych wezwań do zapłaty

2. wysyłanie SMSów i/lub e-maili przypominających o mijających terminach zapłaty należności

3. negocjacje z dłużnikiem (telefoniczne i osobiste)

Egzekwowanie spłaty długu

Wszystkie te działania mają na celu egzekwowanie spłaty zadłużenia, przy jednoczesnym prowadzeniu dialogu z dłużnikiem.

 

Windykacja sądowa nazywana również twardą to proces odzyskiwania należności na drodze sądowej. Na ogół z windykacji sądowej korzysta się wówczas, gdy dłużnik nie chce współpracować i nic nie wskazuje na to, iż zadłużenie zostanie spłacone dobrowolnie. Windykacja sądowa jest o wiele bardziej kosztowna dla dłużnika, gdyż wymaga skierowania sprawy do sądu i zaangażowania komornika. Dłużnik ponosi w tym przypadku koszty sądowe i komornicze.

Windykacja Gdańsk

Nasza Kancelaria Radców Prawnych specjalizuje się w obsłudze postępowań windykacyjnych na terenie miasta Gdańsk i okolicznych miejscowości. naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc w zakresie obsługi prawnej, jak również obsługi postępowań windykacyjnych mających na celu odzyskanie przysługujących wierzycielowi należności.

 

W zależności od charakteru danej sprawy oraz woli stron w zakresie porozumienia nasza Kancelaria Radców Prawnych obsługuje dwa podstawowe procesy windykacji – windykację polubowną i windykację sądową. Kiedy tylko jest to możliwe naszym klientom polecamy windykację polubowną, która pozwala odzyskać należności, jednocześnie utrzymując prawidłowe stosunki biznesowe z niegdysiejszym dłużnikiem. W przypadku stron, które obopólnie ustaliły chęć spłaty zadłużenia, jak i osób prywatnych oferujemy pomoc formalną, dzięki czemu nasi klienci mają pewność, iż proces spłaty zadłużenia jest zgodny z prawem, a oni, ani ich dłużnicy nie muszą się obawiać konsekwencji wynikających z nieterminowego uregulowania należności.   

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady prawnej, skontaktuj się z nami. Napisz wiadomość lub zadzwoń.

Zadzwoń:
662-332-000

etargonska@kancelaria-fideo.pl Pon. – Pt. 08:00-16:00

Jak możemy Ci pomóc?

Zadzwoń: 662-332-000

elizatargonska@gmail.com
·  Pon. – Pt. 08:00-16:00